Het is verbazingwekkend hoeveel spreuken er zijn waarin noten en krakers voorkomen.
Hieronder een klein overzicht uit 1999 ...

Wie een noot kraakt voor een ander is een notenkraker
Van de noot een deugd kraken

Noot kraakt wetten

Dat slaat als noot op kraker
Hoge noten kraken het ergst
Het kraken van de noot kennen
De noot afhouden
Noten naar de kraker dragen
Als de noot maar hoog is
Door de noten de kraker niet meer zien
De noot gaat zolang in de kraker tot hij barst
Een zootje noot
Holle noten kraken het hardst
Noot hou je bij je kraker
De krakers zullen de noten zijn

 
Verandering van noten doet kraken
Nootweer
Zoals het nootje thuis kraakt, kraakt het overal
Noot kraakt dood
Al zijn de noten nog zo snel ... de kraker achterhaalt ze wel
Een nootgeval
Met de gebakken noten zitten
Nieuwe noten kraken schoon
Een harde noot kraken
Nou kraakt m'n noot
Als één noot in de kraker zit volgen er meer
Beter één noot in de kraker dan tien in de de lucht
Één noot is geen noot
Zich als een noot in een vreemde kraker voelen
De nootuitgang
 

 
Beter hard geblazen en de noot gekraakt
De ware noot kraken
Je kunt geen noten plukken van een kale kraker
De noot in de kraker vinden
Muziek: .... nootzaak
Lievernootjes worden niet gekraakt
Oude noten in nieuwe krakers
Iemand met een nootje  de kraker in sturen
De noot is aan
Dat is het hele notenkraken
Wie het laatst kraakt, kraakt het best
De kraker zal zijn noot wel kraken
Met gelijke noot  terugkraken
Een goede kraker heeft aan een halve noot genoeg
Als de noot het hoogst is, is de kraker nabij
Noot doet kraken
  

  
Een vreemde noot in de kraker
Met alle noten meekraken
Krakende noten klinken het langst
Noot leert kraken
Redeneren als een noot zonder kraker
Gelijke noten, gelijke krakers
De noot tegen de kraker gooien
Men kent de kraker aan zijn noten
De noot valt niet ver van de kraker
Zo noot zo kraker
Geen nootje om zonder handschoenen te kraken
Zijn nootjes in de kraker hebben
De noot met de kraker weggooien
Beter een halve noot dan een lege kraker
Als de kraker van huis is dansen de noten op tafel
Het is niet al noot wat er kraakt
Met je noot in de kraker vallen
Waar gekraakt wordt vallen noten
Een gegeven noot niet in de bek kraken
Zachte krakers maken stinkende noten
Iedere noot heeft z'n kraker
De noot in de kraker vinden
Noot om noot, kraker om kraker
De laatste nootjes kraken het zwaarst
Noten bij de kraker doen
De noot op de kraker krijgen
De noot missen
Zo de kraker is vertrouwt hij zijn noten
Noot-rantsoen
Wat was er eerst? de noot of de kraker

  
Een noot in de kraker doen
Iemand een noot voor ogen kraken
Op iedere noot past een kraker
Met de gekraakte noten zitten
In de kraker genomen worden
Een nootje met iemand te kraken hebben
Het nootje kraken
Heel wat noten in je kraker hebben
De  noten van de krakers scheiden 
Je moet even door de zure noot heen kraken
Beter hard gekraakt dan de noot verbrand
De laatste nootjes kraken het zwaarst
Noten op laagwater kraken
Tussen de noot en de kraker terecht komen
Een noot uit eigen kraker


  
De één z'n noot is de ander z'n kraker
Iemand in de kraker nemen
Van noot op kraker springen
Een nootje lager kraken
Zich blij kraken met een dooie noot
Een noot voor de voeten wegkraken
Geen kraker zonder noten
Zich door de zure noot heen kraken
Iemand een noot onder de riem kraken
Met twee noten kraken
De noot in de kraker niet verdienen
De noot van voren kraken
Iemand van de noot in de kraker helpen

Te veel krakers maken de noten dun

Waar noten zijn, zijn krakers

Zijn laatste nootje gekraakt hebbenz

Amusementsband De Notenkrakers